Lukk boksen
Historien om Rudolf i "Grønbergbua"

"Grønbergbua" har vært en institusjon for flere generasjoner sarpinger som ville ha seg ei varm pølse med sterk sennep.

Rudolf Grønberg startet i 1933 ei lita pølsebu i St. Mariegate i Sarpsborg. I 57 år drev han bua sammen med sin kone , Gjertrud Grønberg. Rudolf hadde et spesielt forhold til servering av pølser. Pølsene måtte være godt røkt, med "lydknekk" - og det viktigste av alt- riktig trukket.  Her var det ikke rom for å selge lunkne pølser. Rudolfs måte å servere pølsene på, var også et lite fenomen. Sennepen måtte strykes på med ei lita treskje, ketchupflaska skulle kastes opp i lufta før påføring og et lite skjevt smil skulle være på plass idet han serverte til forventningsfulle kunder.

Rudolf Grønbegr var en frankofil mann, som kjørte Citroën, snakket flytende fransk, likte god rødvin og gikk med alpelue innkjøpt i Frankrike. De som har sett ham uten den gjenkjennelige alpelua, finnes det nok et fåtall av.

SENNEPEN

Rudolf lagde sin egen variant av sennep - som i Sarpsborg gikk under navnet Grønbersennep. Sennepen var sterk og god, med et hint av sødme. Den ble servert i bua, og var du heldig, kunne du få kjøpt med deg et lite beger hjem. Oppskriften på sennepen har vært en godt bevart hemmelighet, både under buas driftsår og i ettertid.

Grønbergbua ble avviklet november 1991, Rudolf var da 78 år og Gjertrud 76 år. Siden bua var åpen til kl. 23.00 på kveldene, tok dette mye av deres tid. De hadde derfor gledet seg til nå å få tilbringe kveldene sammen hjemme på Brevik. Dessverre døde Rudolf året etter, i august 1992, og Gjertrud to år etter ham, i desember 1994.

Vi i familien er svært stolte av Rudolf og Gjertrud, som klarte å skape seg en nisje som blir husket av de fleste sarpinger. Vi ønsket derfor å hedre dem, ved å ta opp igjen sennepsproduksjonen.

Høsten 2012 startet vi den første produksjonen hjemme på kjøkkenbenken. Ved bruk av enkle midler fra kjøkkenet, klarte vi å reprodusere den gode sennepen etter den gamle oppskriften. Sennepen solgte vi til venner og kjente. Etter supre tilbakemeldinger som "det var himmelsk å få smake den gode gamle sennepen igjen", tenkte vi at dette bør jo få komme andre til gode også. Vi har i dag et samarbeid med Salatmesteren i Fredrikstad som produserer sennepen for oss. Den er nå å finne i flere butikker i Sarpsborg. Etterhvert vil den også bli å finne andre steder i landet.

Sennepen er tilbake! Nyt den!

Mange hilsener fra
Line Grønberg og Rolf-Erik Grønberg
Barnebarn av Rudolf og Gjertrud

The story about the mustard, and Rudolf and Gjertrud in "Grønbergbua"

"Grønbergbua" has been an institution for several generations of people from the little city Sarpsborg, who wanted a hot dog with strong mustard .Rudolf Grønberg started in 1933 a small hot dog stand in St. Marie Street in Sarpsborg. In 57 years , he ran his little store with his wife , Gjertud Grønberg . Rudolf had a special relationship with the serving of sausages. The sausages had to be well smoked , with " sound " - and most important of all - right drawn. There was no room for selling cold sausages. Rudolfs way to serve the sausages , was also a small phenomenon. Mustard was applied with a small wooden spoon , the ketchup bottle was thrown into the air before application and a little smile should be in place as he served to expectant customers.

Rudolf Grønberg was a man who loved french things, he drove Citroën , spoke fluent French , enjoyed good wine and went with beret bought in France. Those who have seen him without the recognizable beret , there's probably a handful of .

The mustard:
Rudolph made his own version of mustard - as in Sarpsborg was called Grønbersennep . Mustard was strong and good, with a hint of sweetness . It was served in the little store , and if you were lucky , you could buy with you a little cup home . The recipe for the mustard has been a well -kept secret , both during the openingyears and after.

Grønbergbua was closed in November 1991 , Rudolf was then 75 years and Gjertrud 78 years . Since the store was open until 23:00 in the evenings , this took a lot of their time . They had so looked forward now to spend evenings together at home in Brevik. Unfortunately Rudolf died the following year, in August 1992 , and Gjertrud two years after him , in December 1994.

We in the family are very proud of Rudolf and Gjertrud , who managed to create a niche that is remembered by so many people . We therefore wanted to honor them by taking up the mustard production. In autumn 2012 we started the first production home on the kitchen counter . Using simple tools from the kitchen, we were able to reproduce the good mustard from the old recipe. We then sold the mustard to friends and family. After the superb feedback that " it was heavenly to taste the good old mustard again ," we thought that this product should be available to other people as well. We therefore now entered into a partnership with "Salatmesteren" in Fredrikstad, who now produces the mustard for us.

It is now to be found in several stores in Østfold and Southern part of Norway. Gradually it will be located elsewhere in the country as well :)

The mustard is back, enjoy!

Many greetings from Line Grønberg and Rolf- Erik Grønberg
Grandchildren of Rudolf and Gjertrud

Følg oss på facebook
Rudolf håndterer ketchupflaska
Rudolf kunne håndtere ketchupflaska også!